1:1 produktion, design og konstruktion
På 3. semester af min kandidat lavede vi i samarbejde med Petersen Tegl et projekt der havde fokus på 1:1 hands-on udvikling. Projektet startede med at vi tog til Petersen Tegls fabrikker, lærte om fremstillingsprocessen i tegl og fremstillede vores egne Kolumba-sten. Vores sten blev produceret på den gammeldags metode hvor leret kastes ned i forme. Det var sjovt og meget mudret. Mens stenene blev brændt tog vi hjem til skolen hvor vi som en gruppe udviklede et design til et rum. Rummet skulle bygges i den Schweiziske Ambasades have og have fernisering til 3 days of design. Ligesom med fremstillingen stod vi selv for design, planlægning og konstruktion. Den verdensberømte Kolumba Den smalle aflange sten som her hjemme er bedst kendt på skuespilhuset i københavn men i verden kendes som stenen Peter Zumthor fik udviklet til en transformation af en romersk ruin til museet Kolumba beliggende på Kolumbastrasse i Tyskland. Stenen er grund af den særegne dimension umulig at ligge i forbandt og understerger dermed moderede byggeteknik for tegl fungerer som en skalmur for bagvedliggende bærende konstruktion. Af den årsag var det vigtigt for os at lave et design hvor stenen ikke blevet skåret over. Desginet skulle understrege stenens værdi og følge stenen regelsæt.
Gruppearbejdet var opdelt i opgaver og jeg stod for nogle af de mere prakiske dele. Som en indledende del af arbejdet måtte jeg først og fremmeste studerer hvordan en stenterasse lægges og hvilke værktøj der skal bruges. Listen med værktøj skulle både indeholde hvad, men også hvorfra vi kunne låne det. Derefter måtte tidsplanen lægges i sammenhæng med en plan over byggepladsen. Hvornår skulle hvilke processer afvikles, hvor og hvornår skulle materialer afleveres og hvor kunne de opbevares.
Constrution site
Opmuring af terassens yderkanter Opmuring af terassens yderkanter
Sidste mockup af mønster før stenene lægges endeligt Stenene lægges i det stampet grus