30´er bunglaow -uptodate
Opgaven bestod i af transformerer en bungalow i Vanløse til et hus der kunne leve op til dagens stadarter for villaer. Derudover skulle der laves en tilbygning af en art. Jeg valgte at lave boligen til 2 voksne og 1 barn, men en tilhørende psykolog praksis. Huset betod originalt af et hovedhus og en garage. Huset er i 1 plan, som er hævet fra jord niveau. Der er ingen kontakt med haven og ingen direkte udgang. Der er forhave som er et lille stykke græsplæne med frit udsyn fra fortorvet. Baghaven er en stor græsplæne omkranset af træer. Min vision var at skabe rumligheder i haven som kunne bruges i forskellige sitautioner. Jeg ønskede at huset skulle have 2 værelser i stedet for 1. Der skulle være kontakt mellem køkken, stue og have. Pskylogpraksisen som ville blive tilknyttet skulle have sammenhæng med boligen, men stadig være adskildt nok til at klienter ikke følte de sad i en privat stue og at psykologen fik en fornemmelse af at "gå på arbejde". Konsultationen skulle være beroligende og tryg for klienterne og samtidig skulle familen kunne føle de havde deres eget hus og have.
Igennem grunden anlage jeg en væg i cortenstål. Den danner rumligheder både i for- og baghave og giver en naturlig opdeling igennem huset, samtidig med at grundens forskellige elementer bindes sammen gennem kontakten til væggen. Væggen fungerer som funktionsvæg igennem grunden. Den starter ude ved vejen hvor den danner en ugenert morgenhave. Herefter løber den ind og deler soveværelserne op, den bliver her bredere og indeholder kældertrappe og gardarobeskabe. På vej ud af huset bliver væggen tyndere, imens den adskiller entre fra stue. Også her indeholder den gardarobe og trapper både op til huset fra jordniveau og ned i den sænket sofastue. Væggen løber ud og danner et ankomstrum for både familie og klienter, samtidig skærmer den af for den private del af haven. Via væggen ledes klienterne ind i praksisen hvor konsultationen ligger for enden af bygningen. Væggen slutter af ved at løbe rundt om en lille hemmelig have der hører til konsultaionen og ender i en bogreol.
Psykologpraksisen har højtsidende vinduer ud mod familiens have for at sikre dem et privat liv samtidig med at der er klienter på besøg. Et koncept har været at arbejde med flere niveauer både indendørs og ude. Morgenhaven til venstre er derfor hævet op i højde med husets gulv, som giver en flydende overgang fra seng til frisk morgenlys. Sofastuen er sænket ned til jordniveau, det adskiller stuen fra køkkenet og giver den et tilhørsforhold til haven i stedet. Konsultationen er sænket ned under jordniveau for at bringe en føleslse af omfavnelse, tryghed og privat sfære.
Cortenvæggen der løber igennem grunden og binder baghave sammen med praksis, hus og forhave. Væggen indeholder reoler og skabe, og alle grundens trapper er hæftet til væggen.
Detajle af bogreol i cortenvæg. Bogreolen er afslutningen på væggen der løber gennem grunden. Væggen er bygget op om en trækonstruktion. Rundt om haven er væggen så tynd så muligt, mens den indenfor får tykkelse til at indeholde krav til isolering og en bogreol. Reolen er lavet af lyst træ der er lagt ind i cortenvæggen. Cortenstålet er indendørs poleret med voks for at give det en galt og ikke afsmittende overflade. De resterne mure på tilbygningen er i gule mursten ligesom det originale hovedhus.  Fra konsultaionen er der et stor vinduesparti ud mod den hemmelige have, men der er højtsiddende vinduer og et højt smalt vindue ud mod familiens have. Dermed understreges omfavelsen af cortenvæggen som omkranser den hemmelige have, og det smalle vindue fortæller om det sænkede gulv.