Nueva Escuela Ecológica Guatemala Building Communitives er en dansk NGO der arbejder på at forbedre skoleforholdene i Guatemala. Sammen den guatemalaske organisation PEILE bygger vi skoler i landbyerne. Guatemalas skoler er ofte blikskuer, der er dårligt beskytter mod vejret og med flere klasser i det samme rum. Med vores første learning center Nueva Escuela Ecológica, har vi gennem designet af skolebygningerne forsøgt at favne flere problemstillinger end kun dårligt indeklima, men også en bredere lærering med fokus på bæredygtighed og selvforsyning. Som arkitekt har opgaven været at forme bygningerne så de passer bedre til klimaet. Guatemala har store temperatur udsving, med kolde nætter og varme dage. Det er derfor nødvenigt med isoleret bygningerne der kan holde på varmen i løbet af natten, men med mulighed for god ventilation i løbet af de hede dage. Bygningerne er øst-vest vendt med skråt tag, hvor facaden åbner op mod øst. Deved er den største facade mod morgensolen så nattenkulden hurtigt forsvinder fra lokalerne. Mod vest i eftermiddagsheden lukker bygningen sammen og skærmer mod solen. Ydermere er der høje vinduer i øst siden med vævede skodder, som kan give god ventilation gennem lokalerne.
Skolen består af 3 klasseværelser, kontor og køkken fordelt på 2 bygninger. Mellem bygningerne og inde i klasseværelserne er plantestykker til formodning af lokale grønt og korn sorter. På den måde kan undervisningen naturligt inkluderer hvordan et bæredygtigt landbrug bygges op med mulighed for selvforsyning. I Guatemala er landbrugsjorden udpint efter overdyrkning og dårlig viden om egnede dyrkingssorter. Den traditionelle landbrugsviden er forsvundet i globale krav om eksport og har skabt stor fattigdom. På skolen kan måde børn og voksne lære om selvforsynende landbrug.
Skolens brugere er blevet glade for deres nye bygninger og der kommer rejsende fra området for at se designet, og især den gode ventilation berundres. PEILE der står for udførelsen af byggeriet har været meget begjestret og fremover vil designet blive brugt i fremtidige skoler. Det er utroligt at mit lille tegnede sandkorn er blevet til et eksisterende sandslot!