Skole for særligt udsatte unge Et 5-dags ophold for unge med psyskiske udfordringer. På en bakke nær det nye Hospital Nordsjælland lægges 11 små bygninger til at faciliteter et psykiatrisk center for unge. Projektet indeholder boliger, fælles opholdsrum og spiserum, et forældre hus, bolig til ansatte, skole og værksted. Hver funktion er delt op i individuelle huse forbundet med en sti i terrænet. Funktionerne i husene er kategoriseret efter psykologisk sværhedsgrad for de unge. Boligen som er det første den unge skal forholde sig til ligger for foden af bakken, som det første de møder. Derefter begynder opholdet og derefter vandringen op af bakken. Den sidste bygning er skolen, som for de fleste unge er det sværeste i det den forbindes med præstation, forpligtigelser og socidale forbindelser. Når behandlingsforløbet er slut udskrives den unge og forlader stedet fra stoppen af bakken i stedet for bunden hvor vedkomne ankom.
Projektet tager udgangspunkt i sammenhængen mellem bedring for psykisk syge og taxtilitet. Et hæklet net i fiskeline har været inspirationen som arkitetkturen tager afsæt i. Det hæklede stykke har en stærk taktilitet, det er fleksiblet i hænderne, det kan strækkes på alle leder, bøjes og mases. Samtidig giver fiskelinen en genstridighed der trykker imod fingerne og gør at stykket genvinder sig egen form igen og igen. Det hæklede stykke er i forbindelse med lys intressant, både hvad der sker med materialet men også hvad der sker inde i rummet hvor lyset flitreres gennem materialet. Fiskelinen reflekterer lyser i løkkerne og giver et helt særlig spil som vækker forundring og fascination. Stykket forkommer konstant i forandring da det syner forskelligt alt efter lysets indgangsvikel på materialet. Inde i rummet skabes en filtrering af lyset som skaber et diffust skyggespil der bløder den skarpe sol op og skaber en rumlig livlighed.
Det hæklede materialet er oversat til et trådnet i acrylrør. Rørene reflekterer lyset i stil med fiskelinen og det udspændte net giver mulighed for ophold i nettet. I huset med opholdsrum udspændes nettet over hele rummet og skaber en ekstra etage. Her omfavnes kroppet toalt i nettets taxtilitet. Nettet opfoder til rolig aktivitet, blød gyngen frem og tilbage mens udsigten nydes eller det sociale liv neden under iagtages. I alle husene er nettet et gennemgående tema sammen med et indbygget funktionsmøbel. Møblet varierer i størrelse og funktion ud fra husets behov, men gentagelsen af møblet skaber en genkendelig tryghed for de usikre unge. I opholdsrummet løber møblet langs væggen, hvor det fungerer som reol, siddepladser, og indholder toilet.
Husene med boliger består af to lejligheder i hver. Igen er nettet og det indbygget møbel hovedgrebet i lejligheden. Møblet indholde gardarobe og opbevaring, sengen som løber ud i skrivebord samt en trappe op til nettet der fungerer som hems. I nettet kan man hænge og meditativt kigge på stjerner eller skyer gennem ovenlyset direkte over. Nettet filtrer samtidig lyset og skyggerne skaber en livlighed i lejligheden. At skabe fokus og nysgerrighed på naturen og lysets fænomener kan virke helene i bedringsprocessen samtidig med det virker inviterende for den unge til at komme ud af huset og ud i den helene natur.